Vervolg

image_pdfimage_print
Zorgaanbieders zijn volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet BIG verplicht de kwaliteit van hun zorg systematisch te bewaken en eventueel te verbeteren. De Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft sectorspecifieke normen ontwikkeld om hier in de praktijk invulling aan te geven.
De HKZ-norm bestaat uit een aantal eisen op het gebied van zorg en organisatie waaraan u als zorgaanbieder dient te voldoen. Dit wordt in een kwaliteitshandboek vastgelegd. Ook wordt dit gecontroleerd zowel intern als extern. U kunt er van uitgaan dat wij geprotocolleerd werken . Richtlijnen zoals die gelden in de fysiotherapie zijn geimplementeerd.

Home >>